Yerli ve yabancı tüm tarihi yapı ve eserleri sizlere sunmak için oldukça geniş ve detaylı bir kütüphane oluşturarak, bütün müze ve müzeler hakkında doğru ve gerçek bilgi vermek için arşiv oluşturuyoruz.

Müze nedir?

Tarihi eserleri tespit eden, bilimsel yöntemlere açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sergileyen, eğitim programları aracılığıyla tarihi eserler konusunda halkı bilinçlendirerek toplumun kültür düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim, bilim ve sanat kurumlarıdır. Müzeler, bulunduğu kentin prestij yapıtlarındandır.

Yerli ve Yabancı Müzeler Müze Çeşitleri Müze Kart